Witaj!

Tabela kar
em411
Head AdministratorHead Administrator

Posty: 363
Tematy: 61
Gru 2014
779
Hufflepuff
#1
Tabela Kar

A. Nielegalne multikonta

1. Ban na 7 dni.

2. Użytkownik wybiera jedno konto, na którym chce kontynuować grę. Do czasu wyboru konta przez gracza, wszystkie powiązane konta pozostają zablokowane.

3. Pozostałe konta zostają usunięte.

4. Próba oszukania Administracji poprzez założenie nowych kont w czasie trwania blokady lub próby oszustwa mające na celu doprowadzenie do odblokowania więcej niż jednego konta: kończą się kasacją wszystkich kont, których dotyczy blokada.

5. Ponowne wykroczenie skutkuje trwałym wykluczeniem z gry.

6. Kary dodatkowe:
Administrator ma prawo zastosować kary dodatkowe w postaci:
- pozbawienia postaci całości lub części środków pieniężnych w grze, także tych zdeponowanych w banku Gringotta,
- pozbawienia postaci całości lub części przedmiotów pozostających w jej dyspozycji.

Kary dodatkowe mogą być stosowane łącznie. Decyzja o zastosowaniu wobec gracza kar dodatkowych, leży wyłącznie w gestii administratora i jest uzależniona wyłącznie, od jego indywidualnej oceny, danego wykroczenia.


B. Niecenzuralny nick

1. Blokada konta minimum na 24 godziny.

2. Nicki ukazujące hasła, symbole lub ludzi związanych z ustrojami opartymi na dyktaturze, terrorze lub nienawiści(np. faszyzm, nazizm) lub wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. prowadzą wykluczenia z gry na okres 7 dni.

3. Zablokowany gracz zgłasza Administracji propozycję nowej nazwy konta. W przypadku gdy gracz nie zgłosi Administracji propozycji nowej nazwy, konto pozostaje zablokowane do czasu otrzymania propozycji, o której mowa powyżej. Ponowne wykroczenie skutkuje wykluczeniem z gry.

4. W uzasadnionych przypadkach ekipa serwera może postanowić o wykluczeniu z gry w razie pierwszego wykroczenia.


C. Obrazy oraz niecenzuralne karty postaci.

1. Obraza innych graczy, niecenzuralne treści w karcie postaci, używanie w wiadomościach prywatnych lub na czacie OOC wulgaryzmów oraz innych niedozwolonych treści (także przekręconych lub ocenzurowanych), namawianie do łamania regulaminu:

a) gracz otrzymuje 1,2, lub 3 punkty karne. Ilość przyznanych punktów karnych, zależy od decyzji administratora, który dokonuje oceny wykroczenia. Punkty karne sumują się, są zliczane narastająco.
b) po otrzymaniu 3 punktów karnych, gracz karany jest blokadą konta na serwerze, na okres 3 dni.
c) po otrzymaniu łącznie 15 punktów karnych, gracz jest wykluczany trwale z gry, na serwerze.
d) w szczególnych przypadkach administrator może wykluczyć natychmiastowo gracza z gry.
e) osoby nadużywające systemu helpop lub reportów, poprzez zaśmiecanie, używanie wulgaryzmów w opisie zgłoszenia, itp. mogą zostać ukarane blokadą konta na okres od 3 do 7 dni.
f) w przypadku łamania regulaminu przez zgłaszającego i zgłaszanego, obie strony mogą zostać ukarane.

2. Obraza członka administracji: blokada konta od 3 do 7 dni.

3. Nagminne łamanie § 2 regulaminu, może prowadzić do trwałego wykluczenia gracza z gry.
Naruszenia regulaminu przy użyciu prywatnych wiadomości, czatów, profili graczy karane są poprzez punktowy system ostrzeżeń.

D. Komercyjne wykorzystanie konta

1. Reklamowanie innych gier, portali lub systemów zarobkowych (w tym także wysyłanie linków referencyjnych lub takich, w których poprzez kliknięcie gracz uzyskuje jakiekolwiek korzyści):
a) pierwsze i drugie przewinienie: blokada konta na 5 dni.
b) trzecie przewinienie: stała blokada konta na serwerze.

W przypadku wysyłania linków referencyjnych, reklam innych gier, portali, lub systemów zarobkowych, przy użyciu czatu, wiadomości prywatnych, lub zamieszczania ich w profilach, stosuje się kary opisane w części C tabeli kar.

2. Ponowne umieszczanie pozostałych linków, uznanych przez administrację za niewłaściwe, lub szkodliwe i uprzednio skasowanych:
a) pierwsze wykroczenie: blokada konta na 24 godziny.
b) kolejne wykroczenie: trwała blokada konta na serwerze.

E. Włamanie/próba włamania

1. Próba włamania, włamanie, kradzież konta:
a) pierwsze wykroczenie: blokada konta na 7 dni na serwerze.
b) drugie wykroczenie: stała blokada konta.

2. Kary dodatkowe:
Administrator ma prawo zastosować również kary dodatkowe w postaci:
- pozbawienia postaci całości lub części środków pieniężnych w grze, także tych zdeponowanych w banku Gringotta.
- pozbawienia postaci całości lub części przedmiotów pozostających w jej dyspozycji.
Kary dodatkowe mogą być stosowane łącznie. Decyzja o zastosowaniu wobec gracza kar dodatkowych, leży wyłącznie w gestii administratora i jest uzależniona wyłącznie, od jego indywidualnej oceny, danego wykroczenia.

3. W szczególnych przypadkach administrator może podjąć decyzje o natychmiastowym wykluczeniu gracza z gry.

F. Bug abusing i boty

1. Wykorzystanie błędów w grze do uzyskania przewagi nad innymi graczami, przekazanie informacji o błędzie innym graczom w celu wykluczenia ich z rozgrywki lub ujawnienia sposobu wykorzystania błędu, omijanie zabezpieczeń gry, wykorzystywanie ograniczeń dla celów oszustwa lub utajnienie błędu:
a) pierwsze wykroczenie: blokada konta na 7 dni.
b) kolejne wykroczenie: kasacja konta na serwerze.
c) kontynuowanie procederu: stała blokada konta na serwerze.

W szczególnych przypadkach administrator może podjąć decyzję o czasowym bądź stałym zablokowaniu konta.

2. Korzystanie z botów, skryptów lub jakichkolwiek programów automatyzujących lub wspomagających przebieg gry:
a) pierwsze wykroczenie: blokada konta na 7 dni.
b) kolejne wykroczenie: kasacja konta na serwerze.
c) kontynuowanie procederu: stała blokada konta na serwerze.

G. Przekazanie, zamiana kont oraz próby przekazania, zamiany kont bez wiedzy administracji serwera.

1. Blokada na 30 dni, dla wszystkich kont uczestniczących w procederze (także dla kont pośredniczących w przekazaniu, oraz biorących inny czynny udział w procederze).

2. Gracz, który przejął konto(a) wybiera jedno, które będzie dalej uczestniczyć w grze.

3. Ponowne wykroczenie skutkuje trwała blokadą kont na serwerze. Przez ponowne wykroczenie, rozumie się także ponowne pośrednictwo w przekazaniu konta.

4. W szczególnych przypadkach administrator może wykluczyć gracza z gry. Ogłoszenia zamiany, przekazania, namawianie do zamiany, przekazania kont skutkują trwałą blokadą na serwerze.

H. Przekazanie hasła, udostępnianie konta bez wiedzy administracji.

Karane jak wykroczenie związane z multikontem. Zastosowanie ma litera A tabeli kar.

I. Wyłudzenie, szantaż, nielegalne wykorzystanie systemu zakupów sms.

1. Szantaż, próba wymuszenia, wyłudzenia zakupu sms: blokada konta na 5 dni na serwerze. Ponowne wykroczenie skutkuje stała blokadą konta. W wyjątkowych przypadkach administracja może podjąć decyzję o trwałym wykluczeniu gracza z gry.

2. Handel, próba handlu (pod dowolną postacią) przedmiotami stricte OOC: blokada konta na 7 dni.

3. Zakup/sprzedaż (próba zakupu/sprzedaży) sms w zamian za jakiekolwiek elementy gry, świadczenie usług w grze: blokada konta na 7 dni.

J. Próba wymuszenia, prośba lub wymuszenie podania hasła.

1. Wyłudzenie, wymuszenie, próba pozyskania hasła w inny podstępny sposób - wykluczenie z gry na serwerze.

2. Nakłanianie do łamania regulaminu, np. wiadomości typu "podasz mi swoje hasło?" nie zawierające np.: gróźb, szantażu lub przedstawiania się jako obsługa gry:
a) pierwsze wykroczenie - blokada trwająca 5 dni,
b) ponowne wykroczenie - blokada trwająca 7 dni,
c) kontynuowanie procederu - kasacja konta na serwerze.

3. Rozpowszechnianie informacji o potencjalnej możliwości obejścia regulaminu (np. dzięki błędowi w grze):
a) pierwsze wykroczenie - blokada trwająca 7 dni,
b) ponowne wykroczenie - kasacja konta na serwerze,
c) kontynuowanie procederu - ban permanentny.


K. Groźby odnoszące się do życia realnego.

Kara nakładana w systemie ostrzeżeń, od 1 do 10 punktów w zależności od stopnia groźby. Decyzję o ilości punktów podejmuje administrator.

L. Podszywanie się pod Administrację

1. Pierwsze przewinienie - blokada na 7 dni

2. Kolejne przewinienie - kasacja konta na serwerze poprzedzona blokadą

3. Kontynuowanie procederu = wykluczenie z gry.


M. Wymuszanie bana, powoływanie się na znajomości z administracją, wyłudzanie przedmiotów.

Blokada konta od 5 do 7 dni.
Wyłudzanie od administracji przedmiotów oraz innych elementów gry - blokada konta 5 dni.

N. Utrudniania gry innym graczom.


a) pierwsze wykroczenie: blokada konta na 3 dni,
b) drugie wykroczenie: blokada konta na 7 dni,
c) trzecie wykroczenie: blokada konta na 14 dni,
d) kolejne wykroczenie: stała blokada konta na serwerze.

O. Nielegalna rozbudowa lokacji za pomocą trybu kreatywnego.

1. Kary dla gracza:
a) pierwsze wykroczenie: blokada konta na 7 dni.
b) kolejne wykroczenie: stała blokada konta.

2. Kary dla lokacji:
a) pozbawienie części lub całości środków przedmiotów znajdujących się w lokacji,
b) cofnięcie wprowadzonych przez gracza zmian.

Kary dla gracza i lokacji, mogą być stosowane łącznie. Decyzja o zastosowaniu kar dla lokacji, leży wyłącznie w gestii administratora i jest uzależniona wyłącznie, od jego indywidualnej oceny danego wykroczenia.

P. Poufność danych administracji.

1. Pierwsze wykroczenie: 5 punktów ostrzeżeń lub blokada konta na 5 dni,
2. Drugie wykroczenie: 10 punktów karnych lub blokada konta na 10 dni,
3. Trzecie wykroczenie: 15 punktów karnych lub całkowite wykluczenie gracza z gry.

Administrator może podjąć decyzję o nałożeniu kary mniejszej niż opisana w tabeli kar w przypadku gdy uzna, iż wykroczenie zasługuje na karę mniej surową.

Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany treści powyższej Tabeli Kar. Informacje o każdej zmianie oraz terminie, od którego nowa treść będzie obowiązywać, zostaną zamieszczone na forum gry.Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten temat 1 gościPolskie tłumaczenie © 2007-2024 Polski Support MyBB MyBB, © 2002-2024 MyBB Group.
Theme by XSTYLED modified by Hapel Dev Team © 2015-2024.