~Tablica Ogłoszeń - Starożytne Runy
PWWP
Pracownik HogwartuPracownik Hogwartu

Posty: 211
Tematy: 62
Lip 2017
76
Ravenclaw
#1
[font=serif]**Schodząc ze schodów, które prowadzą do nowej sali ze Starożytnych Run pojawiła się, również nowa tablica ogłoszeń, która jest wykona z dębu. Będą pojawiać się na niej różne ogłoszenia dotyczące tego przedmiotu**[/font]
[Obrazek: q6j0q54.png]
PWWP
Pracownik HogwartuPracownik Hogwartu

Posty: 211
Tematy: 62
Lip 2017
76
Ravenclaw
#2
[OOC]
[font=roboto, arial, sans-serif][font=serif]
Osoby, które zamierzają uczęszczać na zajęcia ze Starożytnych Run to zapraszam na dc gdzie pojawiają się bardzo ważne informacje i jest wiele korzyści z bycia na tym serwerze
[/font]
[/font]
PWWP
Pracownik HogwartuPracownik Hogwartu

Posty: 211
Tematy: 62
Lip 2017
76
Ravenclaw
#3
**Na tablicy ogłoszeń w godzinach popołudniowych pojawiła się większa kartka**

Egzaminy ze Starożytnych Run '75/'77

[font=serif]Klasy IV-V | Klasy VI -VII
1.Termin[/font]
[font=serif]2. Skala procentowa[/font]
[font=serif][font=serif]3. Dopuszczenia [/font][/font]
[font=serif][font=serif]4. Przebieg egzaminu[/font][/font]
[font=serif][font=serif][font=serif]5. Wyróżnienia[/font][/font][/font]
[font=serif][font=serif]6. Poprawy[/font][/font]
[font=serif][font=serif]7. Inne informacje[/font][/font]
[Obrazek: CClPxhj.png] 
[font=serif]1.1. Termin egzaminu ze Starożytnych Run:[/font]
[font=serif][font=serif]Klasy IV-V[/font][/font]
1) Część 1 - [16.11.2019] g. 18:00 - Wielka Sala
2) Część 2 - [16.11.2019] g. 20:00 -Wielka Sala
[font=serif][font=serif]Klasy VI -VII[/font][/font]
[font=Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif][font=serif]1) Część 1 - [16.11.2019] g. 19:00 - Wielka Sala[/font]
[font=serif]2) Część 2 - [16.11.2019] g. 20:00 -Wielka Sala[/font]

[/font]
[Obrazek: CClPxhj.png]
[font=serif]2.1. Skala procentowa prezentuje się następująco:
0-39% TROLL
40%-59% OKROPNY
60%-74% NĘDZNY [Próg zdania egzaminu]
75%-85% ZADOWALAJĄCY
86%-90% POWYŻEJ OCZEKIWAŃ
91%-100% WYBITNY
[/font][Obrazek: CClPxhj.png]
[font=serif][font=serif]3.1. Dopuszczenie do egzaminu ze Starożytnych Run
[/font]
a) Każdy ma prawo podejść do egzaminu ze Starożytnych Run
b) Według ustaleń dyrekcji każdy może zdawać na ocenę Wybitny bez wcześniejszych wymagań nauczyciela
[/font]
[Obrazek: CClPxhj.png]
[font=serif][font=serif]4.1 Przebieg egzaminu 
[/font]
a) Część 1 - Egzamin ustny.
b) Część 2 - Egzamin pisemny
c) Aby móc przystąpić do egzaminu pisemnego należy zaliczyć część pierwszą na minimalną ocenę - Nędzny [60%]
d) Ocena końcowa będzie się składać z 2 części
[/font]
[Obrazek: CClPxhj.png]
[font=serif][font=serif]5.1 W tym roku zostają wyróżnione następujące osoby
[/font]
1) Rhenna Fillanore - Za 100% frekwencję, wyróżniającą aktywność na wszystkich zajęciach oraz zaliczenie wszystkich form pisemnych z całego roku szkolnego otrzyma upominek podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego, 15 punktów dla domu oraz zostanie podwyższona jej ocena końcowa o 1 stopień w górę z egzaminu ze Starożytnych Run[/font]
[font=serif]2) Jonathan Craysin - [font=serif] Za 100% frekwencję, wyróżniająca aktywność na wszystkich zajęciach oraz zaliczenie wszystkich form pisemnych z całego roku szkolnego otrzyma upominek podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego, 15 punktów dla domu oraz zostanie podwyższona jego ocena końcowa o 1 stopień w górę z egzaminu ze Starożytnych Run
[/font]
3) Osoba, która osiągnie najlepszy wynik z egzaminu, otrzyma upominek podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego, zaproszenie na staż w wakacje do Departamentu Przestrzegania Praw Czarodziejów lub do Ogrodów Botanicznych i Eliksirowarni (do wyboru) oraz stypendium w wysokości 200 knutów
[/font]
[Obrazek: CClPxhj.png]
[font=serif][font=serif]6.1 Poprawy egzaminu ze Starożytnych Run [/font]
[/font]
[font=serif]1) W tym roku nie będzie można poprawić egzaminu ze Starożytnych Run
[/font]
[Obrazek: CClPxhj.png]
[font=serif][font=serif]7.1 Inne informacje związane z egzaminem
1) Jest możliwość zdania egzaminu w II terminie po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem*[/font]
[/font]
* - Będzie możliwość jedynie w przypadku braku pojawienia się na I terminie z bardzo ważnego powodu. 
2) Koperta z arkuszami egzaminacyjnymi zostanie otwarta przy uczniach
[font=serif]3) Uczeń, który dostanie do rąk arkusz egzaminacyjny i nie odda go po skończeniu pisania, automatycznie otrzymuje ocenę [font=serif]TROLL z drugiej części**[/font][/font]
** - Jest to spowodowane sytuacją z poprzedniego roku, gdzie uczeń gdy zaczął rozwiązywać zdania i zdał sobie sprawę, że egzamin nie jest taki prosty jak myślał, postanowił wyjść z Wielkiej Sali z arkuszem. 
[Obrazek: CClPxhj.png]
Nauczyciel Starożytnych Run
[Obrazek: MJJKL1g.png]
PWWP
Pracownik HogwartuPracownik Hogwartu

Posty: 211
Tematy: 62
Lip 2017
76
Ravenclaw
#4
**Na tablicy ogłoszeń w godzinach wieczornych pojawiła się mała karteczka**

Drodzy uczniowie!
Informuję, że jutrzejsza lekcja ze Starożytnych Run nie odbędzie się. W tych godzinach macie zastępstwo z Panią Anną Margel

[font=serif][2 OOC]
[/font]
20:00 - 21:00 Zielarstwo

[font=serif][3 OOC]
[/font]
[font=serif]19:00 - 20:00 Zielarstwo
 [/font]

Nauczyciel Starożytnych Run
[Obrazek: MJJKL1g.png]
[OOC: Wycieczka klasowa]
PWWP
Pracownik HogwartuPracownik Hogwartu

Posty: 211
Tematy: 62
Lip 2017
76
Ravenclaw
#5
**Na tablicy ogłoszeń w godzinach wieczornych pojawiła się mała karteczka**

[font=serif]Drodzy uczniowie!
[/font]
[font=serif]Informuję, że o 18:30 odbędzie się lekcja  ze Starożytnych Run dla klasy IV za wczorajszy dzień. Natomiast dla klasy VI o godzinie 21:30[/font]


[font=serif][font=roboto, arial, sans-serif][font=serif]Nauczyciel Sta[/font][font=serif]rożytnych Run[/font][/font][/font]
[Obrazek: MJJKL1g.png]
PWWP
Pracownik HogwartuPracownik Hogwartu

Posty: 211
Tematy: 62
Lip 2017
76
Ravenclaw
#6
[font=serif]**Na tablicy ogłoszeń w godzinach popołudniowych pojawiła się większa kartka przyczepiona przez skrzaty**[/font]

Egzaminy ze Starożytnych Run '77/'79

[font=serif]Klasy IV-V | Klasy VI -VII
1.Termin[/font]
[font=serif]2. Skala procentowa[/font]
[font=serif][font=serif]3. Dopuszczenia [/font][/font]
[font=serif][font=serif]4. Przebieg egzaminu[/font][/font]
[font=serif][font=serif][font=serif]5. Wyróżnienia[/font][/font][/font]
[font=serif][font=serif]6. Poprawy[/font][/font]
[font=serif][font=serif]7. Inne informacje[/font][/font]
[Obrazek: CClPxhj.png] 
[font=serif][font=serif]1.1. Termin egzaminu ze Starożytnych Run:[/font][/font]
[font=serif][font=serif][font=serif]Klasy IV-V[/font][/font][/font]
[font=serif]ZWOLNIONE Z EGZAMINÓW - postanowienie dyrekcji[/font]
[font=serif][font=serif]Klasy VI -VII[/font][/font]
[font=serif][font=Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif][font=serif]1) Egzamin pisemny - [07.02.2020r] g. 20:00 - Wielka Sala[/font]
[/font]
[Obrazek: CClPxhj.png]
[font=serif]2.1. Skala procentowa prezentuje się następująco:
0-49% TROLL
50%-60% OKROPNY
61%-84% NĘDZNY [Próg zdania egzaminu]
85%-90% ZADOWALAJĄCY
91%-95% POWYŻEJ OCZEKIWAŃ
96%-100% WYBITNY
[/font][Obrazek: CClPxhj.png]
[font=serif][font=serif]3.1. Dopuszczenie do egzaminu ze Starożytnych Run
[/font]
a) Każdy ma prawo podejść do egzaminu ze Starożytnych Run
b) Według ustaleń dyrekcji każdy może zdawać na ocenę Wybitny bez wcześniejszych wymagań nauczyciela
[/font]
[Obrazek: CClPxhj.png]
[font=serif][font=serif]4.1 Przebieg egzaminu 
[/font]
a) Egzamin pisemny - czas trwania 45 minut
b) Ocena końcowa będzie się składać z ocen cząstkowych zdobywanych podczas roku szkolnego. Każdy na ostatniej lekcji otrzymał proponowaną ocenę za cały rok szkolny. Ocena końcowa, będzie się składać również z oceny uzyskanej z egzaminu.
[/font]
[Obrazek: CClPxhj.png]
[font=serif][font=serif]5.1 W tym roku zostają wyróżnione następujące osoby
[/font]
1) Rhenna Fillanore - Za wysoką frekwencję, wyróżniającą aktywność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich form pisemnych z całego roku szkolnego, otrzyma stypendium w wysokości 100 knutów oraz 15 punktów dla domu.[/font]
[/font]
[font=serif][font=serif]2) Lucretia Lestrange - [font=serif] Za wysoką frekwencję, wyróżniającą aktywność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich form pisemnych z całego roku szkolnego, otrzyma stypendium w wysokości 100 knutów oraz 15 punktów dla domu.[/font][/font][/font]
[font=serif][font=serif]3) Aslan Dawson - [font=serif]Za wysoką frekwencję, wyróżniającą aktywność na zajęciach, otrzyma stypendium w wysokości 100 knutów oraz 15 punktów dla domu.[/font][/font][/font]
[font=serif][font=serif]4) Osoba, która osiągnie najlepszy wynik z egzaminu, otrzyma upominek podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego, otrzyma ofertę pracy na okres próbny w Departamencie Przestrzegania Prawa Czarodziejów* oraz 200 knutów[/font][/font]
[font=serif][font=serif][font=serif]* - Jeżeli okres próbny zostanie odbyty pozytywnie, może zostać zaproponowana oferta pracy na stałe
[/font]
[/font]
[Obrazek: CClPxhj.png]
[font=serif][font=serif]6.1 Poprawy egzaminu ze Starożytnych Run [/font]
[/font]
[/font]
[font=serif][font=serif]1) W tym roku nie będzie można poprawić egzaminu ze Starożytnych Run
[/font]
[Obrazek: CClPxhj.png]
[font=serif][font=serif]7.1 Inne informacje związane z egzaminem
1) Jest możliwość zdania egzaminu w II terminie po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem*[/font]
[/font]
[/font]
[font=serif]* - Będzie możliwość jedynie w przypadku braku pojawienia się na I terminie z bardzo ważnego powodu. [/font]
[font=serif]2) Koperta z arkuszami egzaminacyjnymi zostanie otwarta przy uczniach[/font]
[font=serif][font=serif]3) Uczeń, który dostanie do rąk arkusz egzaminacyjny i nie odda go po skończeniu pisania, automatycznie otrzymuje ocenę [font=serif]TROLL z egzaminu[/font][/font][/font]
[Obrazek: CClPxhj.png]
Nauczyciel Starożytnych Run

[Obrazek: MJJKL1g.png][OOC: Osoby, które nie chodziły za bardzo na lekcje a przystąpią do egzaminu to ich ocena, będzie się składać tylko z egzaminu]
PWWP
Pracownik HogwartuPracownik Hogwartu

Posty: 211
Tematy: 62
Lip 2017
76
Ravenclaw
#7
**Na tablicy ogłoszeń w godzinach popołudniowych pojawiła się większa kartka**

Egzaminy ze Starożytnych Run '81/'83

[font=serif]Klasy IV-V | Klasy VI -VII
1.Termin[/font]
[font=serif]2. Skala procentowa[/font]
[font=serif][font=serif]3. Dopuszczenia [/font][/font]
[font=serif][font=serif]4. Przebieg egzaminu[/font][/font]
[font=serif][font=serif][font=serif]5. Wyróżnienia[/font][/font][/font]
[font=serif][font=serif]6. Poprawy[/font][/font]
[font=serif][font=serif]7. Inne informacje[/font][/font]
[Obrazek: CClPxhj.png] 
[font=serif][font=serif]1.1. Termin egzaminu ze Starożytnych Run:[/font][/font]
[font=serif][font=serif][font=serif]SUMy [ 2 OOC][/font][/font][/font]
[font=serif][21.07.2020] g. 20:30 - 22:00 Wielka Sala[/font]
[font=serif][font=serif]OWUTEMy [3 OOC][/font][/font]
[font=serif][font=Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif][font=serif][font=serif][21.07.2020] g. 20:30 - 22:00 Wielka Sala[/font][/font]

[/font]
[Obrazek: CClPxhj.png]
[font=serif]2.1. Skala procentowa prezentuje się następująco:
0-39% TROLL
40%-59% OKROPNY [Próg zdania egzaminu]
60%-69% NĘDZNY 
70%-84% ZADOWALAJĄCY
85%-94% POWYŻEJ OCZEKIWAŃ
95%-100% WYBITNY 
[/font][Obrazek: CClPxhj.png]
[font=serif][font=serif]3.1. Dopuszczenie do egzaminu ze Starożytnych Run
[/font]
a) Każdy ma prawo podejść do egzaminu ze Starożytnych Run
b) Ocenę [font=serif]Wybitny z egzaminu może otrzymać każdy ALE to nie oznacza, że jego końcowa ocena będzie taka jak uzyskana na egzaminie. W ocenę roczną wlicza się również ocenę z ocen cząstkowych z całego roku.
[/font]
[/font]
[Obrazek: CClPxhj.png]
[font=serif][font=serif]4.1 Przebieg egzaminu 
[/font]
a) Egzamin w tym roku odbędzie się w formie pisemnej.
b) Aby zdać egzamin należy osiągnąć wynik na poziomie - [font=serif]Okropny [40%]
[/font]
c) Ocena końcowa będzie się składać z oceny za całoroczną pracę oraz oceny uzyskanej z egzaminu.
[/font]
[Obrazek: CClPxhj.png]
[font=serif][font=serif]5.1 W tym roku zostają wyróżnione następujące osoby za bardzo wysoką frekwencję[/font]
[/font]
[/font]
[font=serif][font=serif][font=serif]KLASA V[/font][/font][/font]
[font=serif][font=serif]1) Zayan Riddley - 77,78[font=serif]% [/font][/font][/font]
[font=serif][font=serif][font=serif][font=serif]2) Nathan Kenway [font=serif]- 77,78[font=serif]% [/font][/font][/font][/font][/font][/font]
[font=serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif]3) Aurora Volkodav - 66,67%[/font][/font][/font][/font][/font][/font]
[font=serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif]KLASA VII[/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font]
[font=serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif]1Leonard Fritz - 88,89[font=serif]% [/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font]

[font=serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif]Osoby wymienione wyżej, będą miały podwyższoną ocenę z egzaminu o jeden stopień.[/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font]
[Obrazek: CClPxhj.png][font=serif]
[font=serif][font=serif]6.1 Poprawy egzaminu ze Starożytnych Run [/font]
[/font]
[/font]
[font=serif][font=serif]1) W tym roku nie będzie można poprawić egzaminu ze Starożytnych Run
[/font]
[Obrazek: CClPxhj.png]
[font=serif][font=serif]7.1 Inne informacje związane z egzaminem
1) Jest możliwość zdania egzaminu w II terminie po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem*[/font]
[/font]
[/font]
[font=serif]* - Będzie możliwość jedynie w przypadku braku pojawienia się na I terminie z bardzo ważnego powodu. [/font]
[font=serif]2) Koperta z arkuszami egzaminacyjnymi zostanie otwarta przy uczniach[/font]
[font=serif][font=serif]3) Uczeń, który dostanie do rąk arkusz egzaminacyjny i nie odda go po skończeniu pisania, automatycznie otrzymuje ocenę [font=serif]TROLL z egzaminu[/font][/font][/font]
[Obrazek: CClPxhj.png]
Nauczyciel Starożytnych Run
[Obrazek: MJJKL1g.png]
PWWP
Pracownik HogwartuPracownik Hogwartu

Posty: 211
Tematy: 62
Lip 2017
76
Ravenclaw
#8
[font=serif]**Na tablicy ogłoszeń w godzinach popołudniowych pojawiła się większa kartka**[/font]

[font=roboto, arial, sans-serif]Egzaminy ze Starożytnych Run '83/'85

[font=serif]Klasy IV-V | Klasy VI -VII
1.Termin[/font]
[/font]
[font=roboto, arial, sans-serif][font=serif]2. Skala procentowa[/font][/font]
[font=roboto, arial, sans-serif][font=serif][font=serif]3. Dopuszczenia [/font][/font][/font]
[font=roboto, arial, sans-serif][font=serif][font=serif]4. Przebieg egzaminu[/font][/font][/font]
[font=roboto, arial, sans-serif][font=serif][font=serif][font=serif]5. Wyróżnienia[/font][/font][/font][/font]
[font=roboto, arial, sans-serif][font=serif][font=serif]6. Poprawy[/font][/font][/font]
[font=roboto, arial, sans-serif][font=serif][font=serif]7. Inne informacje[/font][/font][/font]
[font=roboto, arial, sans-serif][Obrazek: CClPxhj.png] [/font]
[font=roboto, arial, sans-serif][font=serif][font=serif]1.1. Termin egzaminu ze Starożytnych Run:[/font][/font][/font]
[font=roboto, arial, sans-serif][font=serif][font=serif][font=serif]SUMy [ 2 OOC][/font][/font][/font][/font]
[font=roboto, arial, sans-serif][font=serif][17.10.2020] g. 19:00 - 21:00 Wielka Sala[/font][/font]
[font=roboto, arial, sans-serif][font=serif][font=serif]OWUTEMy [3 OOC][/font][/font][/font]
[font=roboto, arial, sans-serif][font=serif][font=Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif][font=serif][font=serif][17.10.2020] g. 19:00 - 21:00 Wielka Sala[/font][/font]

[/font]
[Obrazek: CClPxhj.png]
[font=serif]2.1. Skala procentowa prezentuje się następująco:
0-39% TROLL
40%-59% OKROPNY [Próg zdania egzaminu]
60%-69% NĘDZNY 
70%-84% ZADOWALAJĄCY
85%-94% POWYŻEJ OCZEKIWAŃ
95%-100% WYBITNY 
[/font][Obrazek: CClPxhj.png]
[font=serif][font=serif]3.1. Dopuszczenie do egzaminu ze Starożytnych Run
[/font]
a) Każdy ma prawo podejść do egzaminu ze Starożytnych Run
b) Ocenę [font=serif]Wybitny z egzaminu może otrzymać każdy ALE to nie oznacza, że jego końcowa ocena będzie taka jak uzyskana na egzaminie. W ocenę roczną wlicza się również średnią ocen cząstkowych z całego roku.
[/font]
[/font]
[Obrazek: CClPxhj.png]
[font=serif][font=serif]4.1 Przebieg egzaminu 
[/font]
a) Egzamin w tym roku odbędzie się w formie pisemnej.
b) Aby zdać egzamin należy osiągnąć wynik na poziomie - [font=serif]Okropny [40%]
[/font]
c) Ocena końcowa będzie się składać z oceny za całoroczną pracę oraz uzyskanej z egzaminu.[/font]
[/font]
[/font]
[font=roboto, arial, sans-serif][Obrazek: CClPxhj.png][font=serif]
[font=serif][font=serif]5.1 W tym roku zostają wyróżnione następujące osoby za wysoką frekwencję, średnią wszystkich ocen oraz  dużą ilość zdobytych punktów.[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[font=roboto, arial, sans-serif][font=serif][font=serif][font=serif]KLASA V[/font][/font][/font][/font]
[font=roboto, arial, sans-serif][font=serif][font=serif]1) Sinllaphin Tuan - 66,67[font=serif]% | 82 pkt | 5,15[/font][/font][/font][/font]
[font=roboto, arial, sans-serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif]2) Venla Fox [font=serif]- 61,11% | 83 pkt | 5,33[/font][/font][/font][/font][/font][/font]
[font=roboto, arial, sans-serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif]KLASA VII[/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font]
[font=roboto, arial, sans-serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif]1) Nathan Kenway - 88,89[font=serif]% | 74 pkt | 5,50[/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font]
[font=roboto, arial, sans-serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif][font=roboto, arial, sans-serif][font=roboto, arial, sans-serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif]2) Fergus Keath - 77,78% | 57 pkt | 5,50[/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font]
[font=roboto, arial, sans-serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif][font=serif]Osoby wymienione wyżej, będą miały podwyższoną ocenę z egzaminu o jeden stopień. Dodatkowo otrzymają po 15 punktów dla swoich domów.[/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font]
[font=roboto, arial, sans-serif][Obrazek: CClPxhj.png][font=serif]
[font=serif][font=serif]6.1 Poprawy egzaminu ze Starożytnych Run [/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[font=roboto, arial, sans-serif][font=serif][font=serif]1) W tym roku nie będzie można poprawić egzaminu ze Starożytnych Run
[/font]
[Obrazek: CClPxhj.png]
[font=serif][font=serif]7.1 Inne informacje związane z egzaminem
1) Jest możliwość podejścia do egzaminu w II terminie po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem*[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[font=roboto, arial, sans-serif][font=serif]* - Formę egzaminu ustala nauczyciel. [/font][/font]
[font=roboto, arial, sans-serif][font=serif]2) Koperta z arkuszami egzaminacyjnymi zostanie otwarta przy uczniach[/font][/font]
[font=roboto, arial, sans-serif][font=serif][font=serif]3) Uczeń, który dostanie do rąk arkusz egzaminacyjny i nie odda go po skończeniu pisania, automatycznie otrzymuje ocenę [font=serif]TROLL z egzaminu[/font][/font][/font][/font]
[font=roboto, arial, sans-serif][Obrazek: CClPxhj.png][/font]
[font=serif]Nauczyciel Starożytnych Run[/font]
[Obrazek: MJJKL1g.png]Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten temat 1 gościPolskie tłumaczenie © 2007-2022 Polski Support MyBB
Silnik forum MyBB, © 2002-2022 MyBB Group.
Theme by XSTYLED modified by Hapel Dev Team © 2015-2022.